Author Topic: Hajimemashite  (Read 164 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Aristo

  • Recruit
  • *
  • Posts: 5
Hajimemashite
« on: August 11, 2006, 12:05:43 PM »
Hajimemashite, Watashi wa Aristo desu. Fasilkom no Indonesia Daigaku kara kimashita. 2002 no daigakusei deshita.  Kyou wa daigakusei ja arimasen.

Douzo yoroshiku onegaishimasu.

(ID: Salam kenal. Saya Aristo. Datang dari Fasilkom UI. Mahasiswa angkatan 2002. Sekarang bukan mahasiswa lagi (Baru lulus, hhehehe  :kakashi: ).

Senang bertemu dengan Anda.
)
When the wind blows
And the sky grows to crimson
The Glory stands low
And the chery blossoms